Jeden obrázok je viac ako tisíc slov 🙂
Galéria


Chceme sa podeliť o pekné momenty z našich podujatí. Za posledné roky sme získali veľa skúseností, pohostili stovky gurmánov, ale čo je ešte dôležitejšie, získali sme aj veľa priateľov.

Júl 2019
Farma Hiadlovský

Z NAŠICH PREDOŠLÝCH AKCIÍ:
Festival vína a dobrého jedla
Na Farmu Hiadlovských